Mallorca apócrifa


Vestit pagés

Es vestits regionals masculins de ses Balears, presenten una clara diferenciació.
Mentre que a Eivissa (ball eivissenc), ets seus vestits regionals son parescuts an es catalans, tot i que domés sigui per sa barretina (capell), a Mallorca i Menorca (ball mallorquí) aquet vestit ès totalment diferent. Aquet vestit no tan sols ès es des balls regionals. Era es vestit pagès, que fa menos de 100 anys encara se feia servir.

No fa falta tenir molta d'imaginació, per adonarmós de lo molt que se pareix an es vestit que fan servir es moros a ses festes de moros i cristians an es llevant valencià.

Per qué una illa repoblada per catalans, o amb una població majoritariament catalana, utilisaria aquesta vestimenta tan diferenta a sa pagesa catalana?

campesino catalan
Pagesos de Vallfogona, Catalunya. www.laserraladalitoral.com
Com poreu veure es vestit pagès catalá i es mallorquí no se pareixen en res.

campesino mallorquin
Pagès mallorquí. www.paraisobalear.com
Fa menos de 100 anys encara se feia servir aquesta vestimenta.


fiesta moros y cristianos
Festa de moros i cristians d'Alcoi. www.todocoleccion.net
Com veis es moros d'Alcoi, a Valenci, usaven un vestit molt parescut an es mallorquí.
Juzgad vosotros mismos.
Gastronomia

Arquitectura

Porc negre

Toponímia

Segle d'OrArriba