Mallorca Apòcrifa


Vestit pagés

Es vestits regionals masculins de ses Balears, presenten una clara diferenciació.


Mentres que a Eivissa es seus vestits regionals masculins són parescuts an es catalans, tot i que domés sia per sa barretina (capell).
Es vestit femení ès una cosa ben diferenta.


Vestit tradicional dona de Eivissa. www.canplanells.com

Vestit tradicional dona de Tunísia. www.pinterest.es

Vestit tradicional dona de Líbia. www.pinterest.co.uk
Pot esser es vestit femení eivissenc sia part de s'herenci musulmana, o pot esser aquest vestit sia part de s'herenci fenici de tot aquest territori. Lo que ès segur ès que no té absolutament res que veure amb Catalunya.

Sa conquista catalana d'Eivissa va esser un altra matansa, a von probablement sa majoria d'homos foren assessinats i es que quedaren foren esclavisats. Com mos diu en aquest article des Diario de Ibiza, sa despoblació va esser tan gran que se varen haver de fer campanyes de repoblació amb gents vengudes de Tarragona.
Tot i això recordem que a Eivissa s'utilisa es xerrar salat, com a ses altres Illes Balears, cosa que evidentement no ès compartida amb Tarragona. I s'arquitectura eivissenca no té absolutament res que veure amb Tarragona o la resta d'illes. Probablement va venir gent des de Tarragona, en sa seva gran majoria homos, que se mesclaren amb ses dones eivissenques. Unes dones que conservaren sa seva llengo romans eivissenca i cultura, i la varen transmetre an es seus fiis.
A Mallorca i Menorca aquest vestit ès totalment diferent. Aquest vestit no tan sols ès es des balls regionals. Era es vestit pagès, que fa menos de 100 anys encara se feia servir.

No fa falta tenir molta d'imaginació, per donarmós compte de lo molt que se pareix an es vestit que fan servir es moros a ses festes de moros i cristians an es llevant valencià.

Per qué una illa repoblada per catalans, o amb una població majoritariament catalana, utilisaria aquesta vestimenta tan diferenta a sa pagesa catalana?
Sa resposta ès molt simple, sa repoblació catalana ès una farsa que s'ha imposat an es nostro sistema educatiu a sang i foc, come dogma de fe. Ningú mos explica de von surtiren tants de catalans per repoblar Baleares, si 8 anys después també se va conquistar Valenci i suposadament també va esser repoblada per catalans, si en aquestes mateixes fexes encara s'emitien cartes pobla per repoblar zones de Catalunya, simplemente absurd.
Varen venir pobladors des de lo que més tard seria Catalunya i des d'altres puestos. Va esser un goteig de persones durant un periode de més de 100 anys. Uns pobladors que simplement, foren reabsorvits per sa població nadiva.


campesino catalan
Pagesos de Vallfogona, Catalunya. www.laserraladalitoral.com
Com poreu veure es vestit pagès catalá i es mallorquí no se pareixen en res.

campesino mallorquin
Pagès mallorquí. www.paraisobalear.com
Fa menos de 100 anys encara se feia servir aquesta vestimenta.fiesta moros y cristianos
Festa de moros i cristians d'Alcoi. www.todocoleccion.net
Com veis es moros d'Alcoi, a Valenci, usaven un vestit molt parescut an es mallorquí.
Jutjau voltros mateixos.
Gastronomia

Arquitectura

Porc negre

Toponímia

Segle d'OrArriba