Castellano

Mallorca apócrifa


Vestit pagés

Es vestits regionals masculins de ses Balears, presenten una clara diferenciació.
Mentre que a Eivissa (ball eivissenc), ets seus vestits regionals son parescuts an es catalans, tot i que domés sigui per sa barretina (capell), a Mallorca i Menorca (ball mallorquí) aquet vestit ès totalment diferent. Aquet vestit no tan sols ès es des balls regionals. Era es vestit pagès, que fa menos de 100 anys encara se feia servir.

No fa falta tenir molta d'imaginació, per adonarmós de lo molt que se pareix an es vestit que fan servir es moros a ses festes de moros i cristians an es llevant valencià.

Per qué una illa repoblada per catalans, o amb una població majoritariament catalana, utilisaria aquesta vestimenta tan diferenta a sa pagesa catalana?

pages mallorqui
Pagès mallorquí.www.paraisobalear.com
pages catala
Pagesos de Vallfogona, Catalunya. www.laserraladalitoral.com


Gastronomia

Arquitectura

Porc negre

Toponímia

Segle d'Or