Mallorca Apòcrifa


Arquitectura

Si es nous pobladors provenien de Catalunya, per qué ses possessions mallorquines son tan diferentes a ses masies catalanes? Per què no hi varen fer aquestes construccions igual que en es seu lloc de origen?, com seria lo més llògic.

A s'illa d'Eivissa tenim un exemple d'aquitectura, feta fa molts de segles enrere.
Alguns estudis, mos diuen que podria provenir de s'època fenici.

Això posa en qüestió es tema de sa repoblació de Balears. Per què es nous pobladors varen continuar realisant aquestes mateixes construccions? No seria més llògic construir ses seves cases, similars a ses cases de allà de von venien?.
Això es com si es conquistadors espanyols des Perú, haguessin continuat fent construccions similars a ses incas. Però ses seves construccions foren fetas en estil colonial espanyol.

Segons un arquitecte canadenc afincat a Eivissa, aquestes construccions porien provenir de s'època fenici a Eivissa, 3000 anys enrere.
Gastronomia

Vestit pagès

Toponímia

Segle d'OrArriba