Mallorca Apòcrifa


Contradiccions

Si ets habitants que poblaven Balears antes de sa conquesta catalana, foren assessinats o expulsants de ses illes, i ses illes varen esser poblades de catalans.
Hei ha una serie de contradiccions que no quadren amb sa versió catalanista de s'histori.

Basta observar un poc per donarse compte.
Vestit pagès. Es vestit pagès mallorquí i menorquí no tenen absolutament res que veure amb so català.

Arquitectura. Ses cases pageses de Balears són diferentes a ses catalanes.
Toponímia. No hei ha una Nova Barcelona o una nova Girona, es noms des pobles, a sa seva gran majoria són anteriors a s'arribada des catalans.
Gastronomia. A sa gastronomia hei ha plats que són exclusivament balears i d'altres molt similars a menjars àrabs o jueus.


I molts d'altres detalls que fan molt difícil, porer admetre sa versió catalanista.


Arriba