Mallorca Apòcrifa


Es siurell i es pobles de la marsiurell
Siurell mallorquí. Wiki.
Es siurell mallorquí ès una figura de fang amb un siulet adosat.
Figures amb formes parescudes s'han trobades an altres illes des Mediterrani (Eivissa, Creta o Sardenya).


Ara vos exposaré una cosa realment curiosa. Me referesc an es siurells i es seu possible origen. A Balears a qualsevol cosa que se desconeix es seu origen se diu que ve des moros. Però es siurells, està demostrat que són anteriors a ells, an es moros.
Però segons es catalanisme, se despoblaren totes ses Illes i les repoblaren amb pagesos catalans de l'Empordà, que mos dugueren es xerrar salat i sa "gloriosa cultura catalana", No? En aquest cas, com varen pervivir? Com ès que segueixen presents a sa cultura balear?

No aniré ara a exposar aqueix ridícul conte de fantasia catalanista com ès sa repoblació catalana de Balears. Per això ja teniu es treball repoblació. Anam a allò que mos interessa ara que són es siurells.


ES POBLES DE LA MAR
Es pobles de la mar foren una serie de tribus, qualcunes de ses quals provenguets des Mediterrani Occidental, que en es segle XIII antes de Crist, en temps den Ramsés III, faraó d'Egipte, feren caure s'Imperi Hitita i sa civilisació Micénica, i estigueren a punt d'acabar amb sa civilisació egípcia.

D'entre aquests pobles mos interessen ets arribats des de Sardenya, es sherden. Són representats en geroglífics egipcis amb un casc amb banyes i un disc

geroglifico sherden
geroglifico sherden


A s'illa de Sardenya s'han trobades gran cantidat de figures de bronso que recorden molt an es guerrers representats en es geroglífics egipcis. Casc amb banyes, escut redó i espases llargues. A qualques figures se pot endevinar entre ses banyes des casc un promontori poc definit. Pot esser duien en aquest lloc un disc com se pot veure en es geroglífics, i que se poria haver perdut después de tants de segles enterrats?

estatuilla bronce sarda
estatuilla bronce sarda

Aquestes figures pertanyen a sa cultura nuràgica de Sardenya. Sa relació entre sa cultura nuràgica i sa cultura talaiòtica balear ès més que evident, com ja he apuntat a Balears i Sardenya: Molt més que coincidencis.Sa relació entre sa cultura talaiòtica i sa cultura nuràgica se poren apreciar, entre d'altres coses, en sa similitut de sa seva arquitectura.
Aquí vos deix un interesant article des diari El Mundo sobre aquest tema, disfrutaulò.


I ara fixauvòs en un detall. Entre es siurells clàsics hei ha una figura que representa un dimoni. En ocasions ès representat amb tres banyes tot i que lo habitual ès veurerlòs amb dos banyes i un disc en mig. Quina casualidat, No vos pareix?
Poren tenir qualque relació aquestes figures i es sherden? Pogueren esser invadides ses Balears pes sherden, o pot esser es balears formaven part d'aquests guerrers que varen estar a punt d'acabar amb s'Imperi Egipci?

siurell dimoni
siurell dimoni
S'han trobades moltes altres de figures de bronso amb casc a Sardenya, i ses que predominen són aquests tres tipos de casc. Que "curiosament" coincideixen amb aquests siurells. Això an es meu parer ès molt més que coincidencis o deliris imaginatius. Però això ès una cosa que, valorant ets arguments i ses imatges, has de decidir tú.

Siurell
bronce de Cerdeña


siurell
bronce de Cerdeña


siurell
bronce de Cerdeña

Siurell
Bronce de Cerdeña
Aquest ès un altra tipo de figuretes de bonso sardes amb capells parescuts an es nostros siurells clàssicsAquí vos deix un interesant vídeo sobre es pobles de la mar, realisat per un professor de sa UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).


Arriba